Praktijk Zonnehoek - Spoed

Spoednummer: Keuze 1 van het telefoonnummer van Dr. Stolk.


Onder spoed wordt verstaan: Elke medische hulpvraag die direct medisch handelen vereist. Alle overige zaken dienen via de normale lijnen binnen de aangegeven tijden te worden aangevraagd.

Voor spoedgevallen na 17.00 én in het weekend ook overdag kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, tel nr: 010-2909888 (Maasstadweg 59 te Rotterdam, naast de Spoedeisende Hulp van het Maasstadziekenhuis)

In de volgende levensbedreigende situaties belt u 112:

 • Plotselinge ernstige benauwdheid
 • Plotselinge uitval van kracht van 1 arm of been en/of een scheve mond en/of onverstaanbaar of onbegrijpelijk praten. Noteer de tijd!
 • Niet te stelpen bloedverlies waarbij het slachtoffer het bewustzijn dreigt te verliezen
 • Acute pijn op de borst, met eventuele uitstraling naar de linkerarm
 • Bewustzijnsverlies
 • Ernstige ongevallen
 • Inademing van koolmonoxide of andere giftige stoffen
 • Gebroken armen/benen waarbij een bot door de huid steekt
 • Ernstige acute pijn tussen de schouderbladen samengaand met onwel voelen
 • Inname van een grote hoeveelheid geneesmiddelen
 • Ongevallen met ernstig letsel van een nek
Telefoonnummer:

Dr. H. Stolk
0180-415509

Faxnummer:
0180-487691

Adres:

Kievitsweg 80
2983 AE Ridderkerk

Betrouwbare medische informatie