Praktijk Zonnehoek - Afspraak maken

Het is mogelijk om een consult aan te vragen bij de huisarts, P.O.H of assistente. Een normaal consult duurt 10 minuten. Voor meerdere problemen of ingewikkelde problemen kunt u een dubbel consult aanvragen (2 x 10 minuten).

Ook is het mogelijk om uw huisarts telefonisch te spreken. De dokter heeft telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.30 uur. Alleen voor dringende zaken.

Huisbezoeken worden alleen afgelegd als u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen vanwege mobiliteit of mate van ziek zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

De assistente vraagt naar persoonsgegevens en de reden waarom u een consult of een visite wilt. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om een inschatting te maken van de aard en urgentie van de klachten. Zij is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefoonnummer:

Dr. H. Stolk
0180-415509

Faxnummer:
0180-487691

Adres:

Kievitsweg 80
2983 AE Ridderkerk

Betrouwbare medische informatie