Praktijk Zonnehoek - Algemene informatie

 

 

Mededeling december 2017:

Huisartsenpraktijk Ajbilou is per 11 december 2017 verhuisd naar Pr. Margrietstraat 50, 2983 EH Ridderkerk. Tel. nr: 0180-412396. Faxnr: 0180-487975.


Er vinden verschillende spreekuren tegelijkertijd plaats. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand die ná u binnenkomt toch eerder geholpen wordt. Ook kan het zijn dat iemand die medisch gezien snel hulp nodig heeft eerder wordt binnen geroepen.

Indien u een afspraak heeft, behoeft u zich niet te melden. S.v.p. wel melden als u komt bloedprikken.

Verder wordt er naar gestreefd om op tijd te werken. Echter in het geval van een spoedgeval of als iemand meer tijd nodig heeft dan gedacht, kan het voorkomen dat een spreekuur uitloopt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u twijfelen of u wel geroepen wordt, vraag het dan gerust aan de assistente aan de balie.


Dr. Stolk doet geen rijbewijskeuringen. Hiervoor verwijzen wij u naar:

www.rijbewijskeuringsarts.nl of telefoonnummer 036- 7200911


Dr. Stolk neemt op dit moment geen nieuwe patienten aan.


Is er gezinsuitbreiding? Wilt u dan een inschrijfformulier afhalen bij de assistente en ingevuld retourneren?


Is u gevraagd om urine in te leveren, dan kunt u die bij de balie afgeven aan de assistente omdat er dan benodigde gegevens genoteerd moeten worden. Ons vriendelijk verzoek is om potjes met urine voor 10.00 uur af te geven. Vanaf 12.00 uur kunt u bellen voor de uitslag. 


Er staan twee bussen aan de weg: Een grote brievenbus voor de post en een receptenbus uitsluitend voor uw herhaalmedicatie.


Parkeren bij de Kievitsweg 80:

U kunt niet parkeren op het terrein bij de Kievitsweg 80. Dit is nl. privé terrein. Er is te weinig ruimte en er worden regelmatig beschadigingen gezien aan de tuin en auto's. Dr. Stolk moet atijd voor een spoedgeval het terrein onmiddellijk kunnen verlaten en de auto's er ook kunnen parkeren. Er moet ook ruimte zijn voor privé parkeren.  Ook de ambulance moet te allen tijde bij de praktijk kunnen komen.

Vandaar dat de uitrit altijd vrij moet blijven.

U kunt uw auto parkeren aan de Stadhouderslaan om de hoek, aan de Willemstraat om de hoek, aan de Kievitsweg of op het parkeerterrein naast het politiebureau even verderop. Als u iemand wilt afzetten of een herhalingsrecept in de receptenbus wilt deponeren, kunt u de auto even aan de straat zetten, voorbij de afrit.

Wij attenderen u erop dat het een gevaarlijk punt is. Let dus goed op!

Indien iemand heel slecht ter been is kunt u die persoon afzetten en later weer ophalen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking waarvoor dank!

 


ATTENTIE: REKENING BIJ NIET VERSCHIJNEN ZONDER BERICHT.

Helaas komt het te vaak voor dat patiënten die een afspraak hebben gemaakt op het spreekuur niet verschijnen op de afspraak. Het betreft zelfs een zeer hoog aantal dat (regelmatig) niet verschijnt. Dit is niet alleen vervelend voor onze organisatie, maar ook voor patiënten die wel hadden willen komen maar niet terecht konden.

Gezien het feit dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten niet verschijnen, zien wij ons genoodzaakt om per 1 juli 2015, conform de landelijke richtlijnen van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging), onderstaande regel in te voeren.

Het wegblijftarief dat wij bij u in rekening brengen, kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en is dus voor uw eigen rekening.

Afspraken bij de Praktijkverpleegkundige, de assistentes en de artsen die eerder dan 2 dagen ervoor zijn gemaakt, dienen minimaal 2 dagen van tevoren te worden afgezegd, liever eerder, zodat wij misschien nog iemand anders kunnen inplannen.

Indien u een afspraak maakt voor de volgende dag,  die onverhoopt toch niet door kan gaan, dient deze voor 14.30 uur afgezegd te worden. Indien u een afspraak maakt en deze op dezelfde dag afzegt, dient u deze minimaal 2 uur van tevoren af te zeggen. Uiteraard alleen om steekhoudende redenen.

De volgende no-show tarieven gelden als schadevergoeding voor het niet nakomen of te laat afzeggen van uw afspraak:

Een consult van 10 minuten  € 10,-

Een consult van 20 minuten  € 20,-

Een consult van 30 minuten  € 30,-

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

U zult een factuur thuis gestuurd krijgen. Als het bedrag bij een volgend bezoek nog niet betaald is, zal dit direct cash betaald dienen te worden bij de balie.

Dokter H. Stolk/Assistentes/Praktijkverpleegkundige: 0180-415509

Telefoonnummer:

Dr. H. Stolk
0180-415509

Faxnummer:
0180-487691

Adres:

Kievitsweg 80
2983 AE Ridderkerk

Betrouwbare medische informatie